UWAGA!
Od dnia 24 sierpnia 2015 roku będą obowiązywać nowe, szczegółowe programy kształcenia dla szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych.
Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń na wybrane formy kształcenia. Od ich ilości uzależniony jest termin realizacji szkoleń.Profesjonalna, bezpłatna opieka położnej rodzinnej nad matką i noworodkiem w domu
Położne i pielęgniarki rodzinne świadczą kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w ramach kontraktu z NFZ. Proszę o jak najszybsze zgłoszenie urodzenia noworodka w celu ustalenia terminu wizyty patronażowej.

  • Jadwiga Okoniewska - 502 609 212
  • Barbara Kiełczykowska - 697 376 045
  • Barbara Janik – 604 426 412
  • Jolanta Kwiatkowska – 668 831 602
Zapraszamy do refundowanej szkoły rodzenia.

Kursy

Organizujemy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Programy szczególowe kursów i szkoleń zatwierdzane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych w Warszawie.

Gabinety


Zapraszamy do naszych gabinetów, gdzie czkają na Państwa wykwalifikowane pielęgniarki i położne. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. W gabinecie dyżurujemy 9:00-13:00 i 16:00-18:00.

Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.