UWAGA!
W związku z wprowadzonymi zmianami przez CKPiP w programach szkoleń podyplomowych od dnia 24.08.2015r. , informujemy, że w przypadku kursu kwalifikacyjnego "Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywna opieka" zmianie ulegają kryteria kwalifikacji.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • karta zgłoszenia;
  • ksero prawa wykonywania zawodu z aktualnym nazwiskiem;
  • zaświadczenie o półrocznym stażu pracy w zawodzie;
  • ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego:
    "Resuscytacja krążeniowo - oddechowa" i "Wykonywanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego".

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Osoby ubiegające o przyjęcie na specjalizację dodatkowa muszą udokumentować posiadanie kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (kopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001r., lub zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu Badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).Oferta kursów uzależniona jest od zainteresowania i napływu zgłoszeńProfesjonalna, bezpłatna opieka położnej rodzinnej nad matką i noworodkiem w domu
Położne i pielęgniarki rodzinne świadczą kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w ramach kontraktu z NFZ. Proszę o jak najszybsze zgłoszenie urodzenia noworodka w celu ustalenia terminu wizyty patronażowej.

  • Jadwiga Okoniewska - 502 609 212
  • Barbara Kiełczykowska - 697 376 045
  • Barbara Janik – 604 426 412
  • Jolanta Kwiatkowska – 668 831 602
Zapraszamy do refundowanej szkoły rodzenia.

Kursy

Organizujemy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Programy szczególowe kursów i szkoleń zatwierdzane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych w Warszawie.

Gabinety


Zapraszamy do naszych gabinetów, gdzie czkają na Państwa wykwalifikowane pielęgniarki i położne. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. W gabinecie dyżurujemy 9:00-13:00 i 16:00-18:00.

Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.