Profesjonalna, bezpłatna opieka położnej rodzinnej nad matką i noworodkiem w domu
Położne i pielęgniarki rodzinne świadczą kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem w ramach kontraktu z NFZ. Proszę o jak najszybsze zgłoszenie urodzenia noworodka w celu ustalenia terminu wizyty patronażowej.

  • Jadwiga Okoniewska - 502 609 212
  • Barbara Kiełczykowska - 697 376 045
  • Barbara Janik – 604 426 412
  • Jolanta Kwiatkowska – 668 831 602
Zapraszamy do refundowanej szkoły rodzenia.

Nabór na specjalizacjęOrganizator szkoleń PULS - MEDIC sp. z o.o. w Gdańsku informuje o planowanym terminie rozpoczęcia 2-letniej specjalizacji dla pielęgniarek:
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej(DzU nr 174, poz 1039)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz.1923)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa (Dz. U. Nr 197, poz.1922).
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki / pielęgniarze, którzy posiadają:
  • prawo wykonywania zawodu;
  • staż pracy w zawodzie co najmniej 2- letni, w okresie ostatnich 5 lat.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!Dbaj o zdrowie

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się "Biała Niedziela z PULS-MEDIC", zorganizowana 16 września, w siedzibie Centrum Edukacji Pielęgniarskiej w Gdańsku przy ul. Św. Bartłomieja 1.Kursy

Organizujemy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Programy szczególowe kursów i szkoleń zatwierdzane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Polożnych w Warszawie.

Gabinety


Zapraszamy do naszych gabinetów, gdzie czkają na Państwa wykwalifikowane pielęgniarki i położne. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. W gabinecie dyżurujemy 9:00-13:00 i 16:00-18:00.

Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.