KOMUNIKAT!!!


W dniach od 30 kwietnia do 6 maja 2018 biuro Działu Szkoleń nieczynne

UWAGA!
W związku z wprowadzonymi zmianami przez CKPiP w programach kształcenia podyplomowego od dnia 24.08.2015r., warunkiem przystąpienia do kursu kwalifikacyjnego(np. "Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i intensywna opieka", "Pielęgniarstwo chirirgiczne") jest ukończenie kursów specjalistycznych "Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa" oraz "Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG".
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • karta zgłoszenia;
  • ksero prawa wykonywania zawodu z aktualnym nazwiskiem;
  • zaświadczenie o półrocznym stażu pracy w zawodzie;
  • ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego:
    "Resuscytacja krążeniowo - oddechowa" i "Wykonywanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego".

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
Osoby ubiegające o przyjęcie na specjalizację dodatkowa muszą udokumentować posiadanie kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (kopia dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001r., lub zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu Badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).Oferta kursów uzależniona jest od zainteresowania i napływu zgłoszeń


System monitorowania kształceniaJeśli masz problem z zapisaniem się na kurs/szkolenie w SMK, zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną TUTAJ


Jeśli nie wiesz, co to jest SMK, zapoznaj się z komunikatem wydanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, który znajdziesz TUTAJKurs kwalifikacyjny

jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Kurs specjalistyczny


jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Szkolenia specjalizacyjne

to rodzaj kształcenia podyplomowego mający na celu uzyskanie przez pielęgniarki, położne specjalistycznych kwalifikacji i uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa. Rodzaj specjalizacji, program ramowy i sposób realizacji dokładnie ustala Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Specjalizacja kończy się egzaminem państwowym obejmującym całokształt zagadnień z danej dziedziny.

Kursy dokształcające

ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy oraz umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych. Program określony jest przez organizatora, zawiera najnowsze treści kształcenia z określonej dziedziny pielęgniarstwa. Kurs dokształcający kończy się egzaminem teoretycznym lub praktycznym, złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora.