Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

program kształcenia skierowany do pielęgniarek i połoznych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.Czas trwania kształcenia:


Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne - 20 godzin
  • ćwiczenia w warunkach symulowanych - 40 godzin
  • zajęcia praktyczne - 30 godzin

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 20 września 2019r.